Humanpolis Oy:n kehittämishankkeet

Humanpolis Oy on toteuttanut lukuisia kehityshankkeita Rokua Geoparkin alueella edistäen etenkin matkailuelinkeinoa ja koulutusta.

Humanpolis Oy vastaa Rokua Geoparkin kehittämistyöstä

Rokua Geoparkin toiminnasta ja sen kehittämisestä vastaa Vaalan, Utajärven ja Muhoksen kuntien omistama, voittoa tavoittelematon kehitysyhtiö Humanpolis Oy. Yhtiö on perustettu vuonna 2010 samalla, kun Rokua Geoparkin taipale alkoi. ”Humiksen” tärkein tehtävä on edistää kestävää paikallistaloutta ja alueensa elinvoimaisuutta. Haluamme myös lisätä paikallisylpeyttä ja kotiseututuntemusta koulutuksen keinoin.

Geoparkimme alhaalta ylös -toimintamalli perustuu paikallisten asukkaiden sosiaalisten ja taloudellisten tarpeiden ja lähtökohtien huomioimiseen sekä ympäristömme ja kulttuurimme suojelemiseen. Se sisältää elementtejä aina kehitystoimenpiteiden hallinnasta viestintään ja infrastruktuurin kehittämisestä rahoitusten saantiin.

Humanpolis Oy on toteuttanut lukuisia kehityshankkeita Rokua Geoparkin alueella edistäen etenkin matkailuelinkeinoa ja koulutusta. Esimerkiksi, GEOfood-hankkeessa paikallisia ruokatuotteita yhdistettiin matkailupalveluihin, ja Kyläpaikat kartalle -hankkeessa suunniteltiin kattava opastuspalveluverkosto, joka aktivoi myös paikallisia kyläyhdistyksiä. Aikamatka-hanke toi kuntakeskuksiimme Utajärvelle, Muhokselle ja Vaalaan huippuhienot Rokua Geoparkin syntyhistoriasta kertovat näyttelyt, jotka yhdistävät perinteistä näyttelytekniikkaa ja virtuaalitodellisuutta. Kansainvälisen matkailun edistämishankkeilla alueemme yritykset ovat saaneet uusia liiketoimintamahdollisuuksia.

Historia

Humanpolis Oy perustettiin vuosien 2000–2010 kehittämistyön tuloksena. Humanpolis Rokua –kehittämisohjelmaan kuului kaikkiaan seitsemän hanketta. Ne rahoitettiin osittain Pohjois-Pohjanmaan liiton ja Oulun läänihallituksen (AVI) kautta Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR), Euroopan sosiaalirahaston (ESR) sekä LIfe Environment- ja Euregio Karelia -ohjelmien tuella. Hankkeiden muita rahoittajia olivat Muhoksen, Utajärven ja Vaalan kunnat, Metsähallitus sekä Rokuan Terveys ja Kuntouttamissäätiö.