Oulujokilaakson uudistuvat retkeilyreitit

Hankkeen tavoitteena on kunnostaa ja uudistaa retkeilykohteiden rakenteita, viitoituksia, opasteita ja taukopaikkoja Oulujokilaakson Tervareitistöllä, Rokuan laajentuneessa kansallispuistossa ja sitä ympäröivillä alueilla sekä Kutujoen varrella. Paikoin muutoksia tehdään myös reittien linjauksiin maastossa.

Hanke toteutetaan Humanpolis Oy:n, Muhoksen, Utajärven ja Vaalan kuntien sekä Metsähallituksen yhteishankkeena. Toimenpiteitä rahoittaa Pohjois-Pohjanmaan Ely-keskus Euroopan Unionin Maaseuturahastosta (70 %) sekä toteuttavat tahot omarahoitusosuuksillaan (30 %).

Lue lisätietoa Uudistuvat retkeilyreitit -hankkeesta.

Reitistöhanke koonti.jpg

Hankeinfo

Hankkeen kesto: 1.6.2020- 31.12.2022
Hankkeen rahoitus ja kokonaiskustannusarvio: 656 470,32 €, jakautuen seuraavasti:

  • MSR ja Pohjois-Pohjanmaan Ely-keskus: 460 000 €
  • Humanpolis Oy, koordinointi ja hallinnointi 70 000 €, josta omarahoitusosuus 21 000 €
  • Muhos, rakentaminen 124 000 €, josta omarahoitus 37 000 €
  • Utajärvi, rakentaminen 218 000 €, josta omarahoitus 65 000 €
  • Vaala, rakentaminen 73 000 €, josta omarahoitus 31 000 €
  • Metsähallitus, rakentaminen ja suunnittelu 140 000 €, josta omarahoitus 42 000 €

Hankkeen hallinnoija: Humanpolis Oy / Vesa Krökki

Projektipäällikkö: Mikko Kiuttu, +358 40 1727513 mikko.kiuttu@humanpolis.fi