Tietosuojaseloste

Humanpolis Oyj:n ja Rokua Geoparkin tietosuojaseloste

Rekisterinpitäjä 

Humanpolis Oy
Aputoiminimet Rokua Geopark, Rokua UNESCO Global Geopark
Valtatie 17
91500 MUHOS

+358 (0)40 172 7513 

Rekisteriasioista vastaava henkilö ja/tai yhteyshenkilö 

Mikko Kiuttu, va. toimitusjohtaja
puh. +358 (0)40 172 7513 

Rekisterin nimi 

Humanpolis Oy:n asiakasrekisteri 

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus / rekisterin käyttötarkoitus 

Rekisterin piiriin kuuluvia tietoja käytetään rekisterinpitäjän asiakkaalle tuotettavien palveluiden sekä liiketoiminnan toteuttamista, ylläpitoa sekä kehittämistä varten. Rekisteriä käytetään asiakassuhteen hoitoon, tarjonnan kohdentamiseen, asiakkaan kanssa sovittujen tuotteiden ja palveluiden tuottamiseen ja tarjoamiseen sekä tiedon analysointiin. 

Rekisterin tietoja käytetään myös asiakasviestinnässä, mukaan lukien mahdollinen suoramarkkinointi, joka asiakkaalla on oikeus kieltää.

Rekisterin tietosisältö 

Asiakkaan / asiakasyrityksen yhteyshenkilön perustiedot kuten etunimi, sukunimi, sähköpostiosoite, puhelinnumero, asema, katuosoite, postinumero ja postitoimipaikka, rekisteröidyn työnantaja. 

Näiden lisäksi rekisteröityyn liitettävät tiedot kuten sopimustyypit, asiakkuustyypit, yritysyhteystiedot, yhtiön luottoluokitukset ja y-tunnus. 

Asiakkuuden perusteella syntyvät tiedot, asiakassuhteen hoitamiseen liittyvät tiedot, palvelun tilaukseen ja sisältöön liittyvät tiedot, asiakashistoriaan liittyvät tiedot, asiakastyytyväisyyteen liittyvät tiedot sekä markkinointi- ja asiakaspalvelutoimenpiteisiin liittyvät tiedot. 

Säännönmukaiset tietolähteet 

Henkilötiedot saadaan pääsääntöisesti kyseiseltä henkilöltä tai asiakasyrityksiltä itseltään. Tietoja päivitetään tarpeen mukaan asiakassuhteen aikana. 

Rekisteriin voidaan merkitä myös henkilötietoja sellaisista henkilöistä, joihin Humanpolis Oy pyrkii luomaan asiakassuhteen tai on aloittamassa asiakassuhdetta. Nämä tiedot saadaan osana päivittäistä liiketoimintaa, rekisteröidyltä itseltään tai vaihtoehtoisesti rekisteritietoa tarjoavilta yrityksiltä.

Rokua Geopark -sivustolla kerätään myös yhteydenottolomakkeen täyttäjien nimi-, osoite- ja sähköpostiosoitetiedot kontaktointia varten.

Evästeet

Rokua Geopark -sivustolla käytetään evästeitä käyttökokemuksen parantamiseksi. Evästeet ovat pieniä, selaimen pyynnöstä käyttäjän tietokoneelle lähetettäviä ja siellä säilytettäviä tekstitiedostoja. Evästeet voi kieltää hylkäämällä ne.

Säännönmukaiset tietojen luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle 

Tietoja ei säännönmukaisesti luovuteta. Rekisterinpitäjä ei luovuta tietoja sivulliselle ilman asianmukaista suostumusta, ellei tietojen luovutukseen ole lain mukaista velvollisuutta. Viranomaisille tietoja luovutetaan lakisääteisissä tapauksissa. Palveluntuottamiseen saatetaan käyttää ulkopuolisia palveluntuottajia, joille tietoja siirretään tätä tarkoitusta varten. 

Tietoja ei säännönmukaisesti siirretä EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle. 

Rekisteröidyn oikeudet 

Rekisteröidyllä on oikeus tarkistaa häntä koskevat rekisteriin tallennetut tiedot toimittamalla sitä koskeva kirjallinen ja allekirjoitettu pyyntö Humanpolis Oy:lle. Jos rekisteröidyissä tiedoissa on virheitä, rekisteröity voi esittää virheen korjaamista koskevan pyynnön. 

Tarkastusoikeutta tai tietojen korjausta, täydentämistä tai poistoa koskevat pyynnöt tulee esittää osoitteeseen: Humanpolis Oy, Valtatie 17, 91500 MUHOS 

Rekisterin suojauksen periaatteet 

Rekisteri on suojattu teknisin ja organisatorisin keinoin. Rekisterin tiedot tallennetaan palvelimille ja järjestelmiin, jotka ovat palomuurein, salasanoin ja muilla teknisillä keinoilla suojattuja. Pääsy henkilötietoihin myönnetään vain, jos se on tietojen käsittelyn kannalta välttämätöntä. Kaikki henkilötietojen käsittelijät ovat vaitiolovelvollisia.