Kiehtovat tarinat Rokua Geopark -alueen vetovoimatekijöiksi

Rokua Geopark alueelle sijoittuu runsaasti valtakunnallisesti ja kansainvälisestikin arvokasta ja kiehtovaa kulttuuriperintöä, joka alueen matkailupalveluissa on vielä vähän hyödynnetty ja esiin tuotu resurssi. Nyt haettavan hankkeen keskeisenä tavoitteena on Rokua Geopark alueen kiinnostavuuden ja vetovoimaisuuden lisääminen erityisesti kulttuuripainotteisia ja elämyksellisiä sisältöjä etsivien matkailijoiden keskuudessa, ja siten hakea uutta kasvua alueelliseen matkailuliiketoimintaan. Hankkeen tavoitteena on myös parantaa Rokua Geopark alueen valmiuksia vastata Oulu2026 kulttuuripääkaupunkivuoden tuomiin matkailullisiin mahdollisuuksiin ja kehittämistarpeisiin.

Hankkeessa Rokua Geopark alueen tarinoita kootaan tarinatietokannaksi, joka tuo tarinat uudella tavalla yrittäjien, yhdistysten, koulujen ja muiden alueen toimijoiden käyttöön. Tarinoita tuodaan näkyviksi alueen infopisteissä, retkeilyreittien varrella ja digitaalisilla alustoilla. Lisäksi hankkeessa pilotoidaan tarinoiden herättäminen henkiin innovatiivisten virtuaalimallinnuksen ratkaisujen keinoin, sekä pilotoidaan kulttuuriperinnön pelillistäminen alueesittelyn ja matkailumarkkinoinnin tarpeisiin. Hankkeessa järjestetään alueen matkailutoimijoille tarinallisuuteen keskittyviä työpajoja, joilla edistetään tarinallisuuteen liittyvää osaamista ja tuotteistamista.

Hanke toteutetaan Rokua Geoparkia hallinnoivan Humanpolis Oy:n sekä Kajaanin ammattikorkeakoulun pelialan laboratorion yhteishankkeella. Pohjois-Pohjanmaan liitto on myöntänyt hankkeelle Euroopan Unionin aluekehitysrahaston ja Suomen valtion tukea, joka kattaa 70 % hankkeen hyväksytyistä kustannuksista.

Geopark_logo_vari_cmyk.jpgKAMK.pngppl_tunnus_pysty_rgb.png  EU_logo.png VipuvoimaaEU_2014_2020_rgb.png

Hankeinfo

Hankkeen kesto: 1.1. – 31.12.2023

Hankkeen rahoitus ja kokonaiskustannusarvio 215 152 €

  • Euroopan Unionin aluekehitysrahasto / Pohjois-Pohjanmaan liitto 150 607 €
  • Kuntien rahoitus / Rokua Geoparkin omarahoitus 29 863 €
  • Muu julkinen rahoitus / Kajaanin Ammattikorkeakoulun omarahoitus 34 682 €
  • Hankkeen hallinnoija: Humanpolis Oy / Mikko Kiuttu

Projektipäällikkö / Rokua Geopark
Birgitta Mäki
+358 40 702 5018
birgitta.maki@humanpolis.fi

Projektipäällikkö / KAMK
Kyösti Koskela
+358 44 710 1269
kyosti.koskela@kamk.fi