Geopuistot kestävän matkailun vetovoimatekijöiksi

”Geoparks – attractive sustainable travel destinations”

Geopuistot kestävän matkailun vetovoimatekijöiksi -hanke lisää valtakunnallisesti maaseudun matkailupalvelujen vetovoimaa monipuolistamalla palveluja ja luomalla yhteistyötä ja toimintamalleja, jotka auttavat parantamaan palvelujen laatua, näkyvyyttä ja kustannustehokkuutta. Se pyrkii vahvistamaan geomatkailun veto- ja pitovoimaa uutena, vastuullisen matkailijan intresseihin sopivana matkailun muotona, joka tarjoaa vastauksia matkailumarkkinoiden muutoksiin ja koronapandemian luomaan uudenlaiseen kysyntään. Hankkeessa kehitetään Suomen geopuistoihin ja geomatkailuun liittyviä sisältöjä ja laajennetaan geopark-toiminnan yhteistyöverkostoja sekä luodaan uusia toimintamalleja, jotka laajentavat luontomatkailun parissa toimivien yritysten liiketoimintamahdollisuuksia. Toiminnan pääpaino on kotimaisen yhteistyön kehittämisessä, mutta hanke luo hyvät valmiudet myös tulevaan kansainvälisen matkailun kehittämistyöhön.

Hanketta hallinnoi LAB-ammattikorkeakoulu. Osatoteuttajina toiminnassa ovat mukana Kraatterijärvi Geopark, Lauhanvuori-Hämeenkangas UNESCO Global Geopark, Rokua UNESCO Globa Geopark, Saimaa UNESCO Global Geopark ja Salpausselkä UNESCO Global Geopark.

Hankeinfo

Hankkeen kesto: 1.11.2022 – 30.9.2024.

Hankkeen kokonaisrahoitus: 337 000€.

Rahoittaja: Hämeen ELY-keskus​.
 

Projektipäällikkö / Rokua Geopark osatoteutus
Mari Saastamoinen
p. 040 152 6520
mari.saastamoinen (at) humanpolis.fi
Hankkeen hallinnoija:
LAB ammattikorkeakoulu / Päivi Tommola