Älykäs ja uudistava matkailu Oulun seudulla (STORe)

”Smart and Transformative Oulu Region

Hankkeen tavoitteena on nostaa Oulun seutu yhdeksi kestävän matkailun tiedolla johdetuksi kansainväliseksi kärkikohteeksi Euroopassa. Tässä ryhmähankkeessa ovat mukana Oulun kaupunki, Limingan kunta, Iin Micropolis, Raahen seudun kehitys, Rokua UNESCO Global Geopark / Humanpolis Oy sekä Oulun seudun yhteismarkkinointiyhtiö Oulun Matkailu Oy.

Yhteisinä tavoitteina hankkeessa on 1) laatia koko alueen laajuinen SDG kehittämisohjelma, sekä 2) pilotoida ja kehittää uudistavan ja transformatiivisen matkailun matkailutuotteita, jotka pohjautuvat alueen luonto- tai kulttuurikohteisiin tai näitä yhdistäviin kokonaisuuksiin. Samalla käyttöön otetaan seudullisesti 3) tiedolla johtamisen työkaluja ja parannetaan alueen valmiuksia hyödyntää eri lähteistä tarjolla olevaa matkailudataa kysynnän, trendien ja asiakaskäyttäytymisen ennakoimiseksi ja menestyvän kansainvälisen matkailuliiketoiminnan kasvattamiseksi.

Jokaisella osatoteuttajalla on lisäksi omia tavoitteita ja toimenpiteitä, jotka tukevat yhteisten päämäärien toteutumista hankekokonaisuudessa. Rokua UNESCO Global Geoparkissa hankkeen toimenpiteitä ovat muun muassa matkailupalvelutarjonnan kehittäminen moninaisille kohderyhmille esimerkiksi inklusiivisuuden ja esteettömyyden näkökulmasta, matkailun infopisteiden ja matkailuneuvonnan kehittäminen, Rokua Geoparkin digitaalisten markkinointi- ja myyntikanavien kehittäminen, sekä matkailutiedon jakamisen toimintamallin kehittäminen.

Hanketta rahoittaa Pohjois-Pohjanmaan liitto Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR) EU:n alue- ja rakennepolitiikan ohjelmasta Uudistuva ja osaava Suomi 2021-2027. Hankkeen hallinnoijana toimii BusinessOulu / Iiris Kanniala.

 

 

 

Hankeinfo

Hankkeen kesto: 1.9.2023 – 31.12.2025

Hankkeen kokonaiskustannusarvio Humanpolis Oy:n osatoteutuksessa: 159 383€, josta

  • EAKR / Pohjois-Pohjanmaan liitto 127 507€
  • kuntien omarahoitus / Humanpolis Oy 31 876€

 

Projektipäällikkö / Rokua Geopark osatoteutus
Mari Saastamoinen
+358 40 152 6520
mari.saastamoinen@humanpolis.fi