Koronakriisiin vastaaminen Oulujokilaaksossa

Koronapandemia on suistanut monien Oulujokilaakson yritysten toiminnan ja talouden hankaluuksiin. Yrityskenttään aiheutuneet vaikeudet heijastuvat suoraan kuntalaisiin ja kuntien talouteen.

Hankkeella ohjataan yritystoimintaa, kartoitetaan alueen yritystoiminnan nykytila ja yhteistyön mahdollisuudet, kerrotaan niistä alueen yrittäjille, asukkaille ja mahdollisille investoreille, edistetään uusien yritysten ja yritysverkostojen syntymistä sekä monipuolistetaan alueen elinkeinoelämää Koronakriisin aikana ja sen jälkihoidossa.

Hanke ohjaa yrittäjiä selviämään koronaepidemian vaikutuksista. Tämä tapahtuu mm. ohjaamalla yrityksiä niiden kehittämisessä sekä mm. auttamalla yrittäjiä uusien toisiinsa yhteensopivien liiketoiminnan osien etsimisessä ja kokoamisessa uudenlaiseksi liiketoiminnaksi.

Hanke on valmisteltu yhdessä Muhoksen ja Vaalan kuntien kanssa ja pohjautuu niiden tarpeisiin tässä muuttuneessa tilanteessa. Utajärven kunnan kanssa hanke tekee yhteistyötä Utajärven Yrityspuiston kautta.

Hankkeen toteuttaja on:

  • Humanpolis Oy

PPl.jpgeu-aluerahasto.jpgVipuvoimaa.png

Hankeinfo

Toteutusalue: Muhoksen ja Vaalan kunnat

Hankkeen kesto: 1.8.2020-31.7.2021

Hankkeen kokonaiskustannusarvio on 109 514€

  • EAKR ja Pohjois-Pohjanmaan liitto: 87 600 €
  • Humanpolis Oy (Muhoksen ja Vaalan kunnat) 22 000 €

Projektipäällikkö 
Pasi Lämsä
+358(0) 40 014 9760
pasi.lamsa(a)humanpolis.fi