Löytöretki taiteeseen – Ympäristötaiteella elinvoimaa Oulujokilaaksoon

Löytöretki taiteeseen – Ympäristötaiteella elinvoimaa Oulujokilaaksoon -hankkeessa luodaan pysyvä paikkasidonnaisten taideteosten kokonaisuus uniikille Pohjois-Pohjanmaalla sijaitsevalle Rokua Geopark -alueelle. Hankkeen tavoitteena on luoda retkeilyreitistöjen ja keskeisten luonto- ja kulttuurikohteiden yhteyteen monipuolista, saavutettavaa taidetta, joka huomioi ympäristön kestävän kehityksen periaatteiden mukaisesti ja aktivoi ihmisiä liikkumaan luonnossa. Taide tuo esiin valtakunnallisestikin arvokkaaksi tunnustettujen maisemien luonto- ja kulttuuriperintöä.

Teokset ovat paikkasidonnaisia tuotantoja kuten pysyviä veistoksia ja valotaideteoksia. Kulttuurin ja taiteen saavutettavuuden parantuminen lisää myös asuin- ja virkitysympäristöjen hyvinvointia. Hanke kannustaa vastuulliseen matkailuun, ja laajentaa matkailuelinkeinon mahdollisuuksia alueella.

Hanke toteutetaan vuosina 2023-2024 Humanpolis Oy:n hallinnoimana. Hanketta rahoittaa Pohjois-Pohjanmaan liitto, joka on myöntänyt hankkeelle alueiden kestävän kasvun ja elinvoiman tukemisen määrärahaa (AKKE-rahoitus).

Geopark_logo_vari_cmyk.jpgppl_tunnus_pysty_rgb.png

Hankeinfo

Hankkeen kesto: 1.3.2023 – 31.12.2024

Hankkeen rahoitus ja kokonaiskustannusarvio 127 797 €

  • AKKE-rahoitus / Pohjois-Pohjanmaan liitto 89 458 €
  • Kuntien rahoitus / Rokua Geoparkin omarahoitus 38 339 €
  • Hankkeen hallinnoija: Humanpolis Oy / Mikko Kiuttu

Projektipäällikkö
Birgitta Mäki
+358 40 702 5018
birgitta.maki@humanpolis.fi