Attractive Oulu Region 2020 – Matkailuviennin kasvuhanke

Hankkeen päätavoitteena on nostaa Oulun seutu Suomen johtavaksi koulutus- ja asiantuntijavierailukohteeksi Aasian markkinoilla sekä vahvistaa kuvaa Oulun seudusta helposti saavutettavana arktisia elämyksiä tarjoavana monipuolisena matkailualueena. Lähimarkkinoilla (Norjassa, Ruotsissa ja Venäjällä) tavoitteena on yksittäisten kuluttajien parempi tavoittaminen ja houkutteleminen Oulun seudulle.

 

 

Lue lisätietoa Attractive Oulu Region 2020 -hankkeesta

Hankeinfo

Hankkeen kesto: 1.6.2018- 30.06.2021
Hankkeen rahoitus ja kokonaiskustannusarvio: 2 700 000 €

  • EAKR ja Pohjois-Pohjanmaan liitto: 1 890 000 €
  • Humanpolis Oy, johto ja koordinaatio – työpaketti 100 000 €
  • Rokua UNESCO Global Geopark – työpaketti 330 000 €
  • Oulun kaupunki / Business Oulu – työpaketti 450 000 €
  • Limingan kunta – työpaketti 300 000 €
  • Oulun Matkailu Oy – työpaketti 800 000 €
  • Kalajoki matkailuyhdistys ry – työpaketti 320 000 €
  • Syötteen matkailuyhdistys ry – työpaketti 400 000 €

Hankkeen hallinnoija: Humanpolis Oy / Vesa Krökki

Projektipäällikkö: Mari Saastamoinen, +358 401 526 520, mari.saastamoinen@humanpolis.fi