Geoheritage

Geoheritage, culture and sustainable communities in rural areas in Finland, Iceland and Norway 

Geoheritage-hanke on pohjoismainen vaihto-ohjelma kolmen lukion ja kolmen Geopark-kohteen sekä yhden kansallispuiston välillä. Kumppanit ovat Suomesta, Norjasta ja Islannista. Pohjoismainen kulttuuri ja asutushistoria, yhteiset ympäristökysymykset ja alueelliset erityispiirteet antavat hedelmällisen pohjan kolmivuotisella Nordplus-rahoituksella toteutettavalle yhteistyölle. Hanketta koordinoi Vaalan lukio.

Seuraavan kolmen vuoden aikana toteutetaan kaksi vaihtoa kussakin kolmessa maassa. Vajaan viikon mittaisten vaihtojen aikana opiskelijat tutustuvat mukana olevien koulujen lähiseutujen historiaan ja ympäristöön. Opiskelijat vierailevat luonto- ja kulttuurikohteissa ja tutustuvat niiden tarinoihin tutkivan oppimisen menetelmin sekä arkeologien, geologien ja muiden asiantuntijoiden opastuksella. Vaihtoihin osallistuu kymmenen opiskelijaa ja kaksi opettajaa kustakin kumppanikoulusta.

Kaikkia mukana olevia kouluja yhdistää lähiseutujen ainutlaatuisuus. Vaalan lukio sijaitsee Rokua UNESCO Global Geoparkin alueella, norjalainen Brønnøysundin lukio Trollfjell UNESCO Global Geoparkin alueella ja islantilainen Austur-Skaftafellssýslun lukio lähellä Katla UNESCO Global Geoparkia. Global Geoparkit ovat maailmanlaajuisesti ainutlaatuisia geologisia alueita, jotka on hyväksytty Yhdistyneiden Kansakuntien opetus-, tiede- ja kulttuurijärjestö UNESCO:n kansainväliseen geotietieden ja geoparkien ohjelmaan. Geoparkien tehtävänä on vaalia alueidensa arvokasta luonnon ja kulttuurin perintöä ja tehdä sitä tunnetuksi opetuksen, tieteen ja kestävän matkailun kautta.

Kouluryhmien lisäksi jokaisesta kolmesta geoparkista ja Vatnajökullin kansallispuistosta osallistuu henkilökuntaa vaihtoihin. Työpanoksensa kautta geoparkit ja kansallispuisto tuovat koulujen väliseen yhteistyöhön alueellista ympäristöosaamista ja laajat kansalliset asiantuntijaverkostot. Mukana oleville geoparkeille Nordplus-hanke on myös tärkeää keskinäisen yhteistyön kehittämistä, sillä Trollfjell, Rokua ja Katla ovat maailman pohjoisimmat UNESCO Global Geoparkit. Hankkeen aikana geoparkit ja kansallispuisto toteuttavatkin yhteisiä näyttelyitä ja opetusmateriaaleja, joissa alueiden pohjoisia erityispiirteitä tuodaan esiin.

 Katso Geoheritage-hankkeen internetsivu, jossa tuotoksia ja kokemuksia tuodaan esiin.

Hankkeen toteuttajat ovat:

  • Suomi: Vaalan lukio, Vaalan sivistyspalvelut, Humanpolis Oy / Rokua UNESCO Global Geopark
  • Norja: Brønnøysundin lukio, Trollfjell UNESCO Global Geopark
  • Islanti: Austur-Skaftafellssýslun lukio, Katla UNESCO Global Geopark, Vatnajökullin kansallispuisto

Projektissa on yhteistyökumppaneina laaja joukko eri asiantuntijaorganisaatioita, kuten Suomesta Geologian tutkimuskeskus ja Pohjois-Pohjanmaan museo. Hanketta koordinoi Vaalan sivistyspalvelut.

Hankeinfo

Hankkeen kesto: 1.9.2020 – 31.8.2022

Hankkeen rahoitus ja kokonaiskustannusarvio 221 531 €, josta Rokua Geoparkin osatoteutuksen kustannusarvio 33 187 €.

  • Nordplus rahoitus 188 138 €
  • Rokua Geopark 8 300 €
  • Hankkeen koordinoija: Vaalan kunnan sivistyspalvelut
  • Rokua Geoparkin osatoteutuksen hallinnoija: Humanpolis Oy / Vesa Krökki

Projektipäällikkö / Rokua Geopark osatoteutus
Mikko Kiuttu
+358 40 172 7513
mikko.kiuttu@humanpolis.fi