DCIM101MEDIADJI_0410.JPG

Rokua Geopark on retkeilijän unelmakohde

Rokua Geopark tarjoaa ainutlaatuisia luontoelämyksiä ja monipuolisia palveluja ympäri vuoden! Oulujokilaakson, Rokuan ja Oulujärven maisema-alueista muodostuva Rokua Geopark on kiehtova kokonaisuus, jossa elottoman ja elollisen luonnon sekä ihmisen toiminnan vuorovaikutussuhteet muodostavat arvokkaan, läpi vuosituhansien jatkuneen kertomuksen.

Lukuisat luonto- ja kulttuurikohteet tarjoavat ainutlaatuisen luontoelämyksen kaikentasoisille retkeilijöille. Esimerkkejä Rokua Geoparkin helmistä ovat Rokuan kansallispuisto, Liimanninkoski, Lemmenpolku, Lamminahon tila sekä Oulujärven retkeilyalue.

Monimuotoisesta luonnosta pääsee nauttimaan kaikkina vuodenaikoina!

Lue lisää tekemisestä Geoparkissa

Suomen ensimmäinen Global Geopark -alue

Rokua Geopark on Suomen ensimmäinen matkailualue, joka on saanut UNESCO Global Geopark -statuksen. UNESCO on Yhdistyneiden Kansakuntien järjestö, jonka Global Geopark -kohteeksi pääsevät ainoastaan kohteet, joilla on ainutlaatuinen geologinen perintö. Global Geoparkeissa edistetään myös kestävää kehitystä, tutkimusta ja oppimista sekä kulttuuriperinnön jatkumoa toimimalla yhteistyössä paikallisten yritysten ja toimijoiden kanssa. Rokua Geopark on UNESCO Global Geopark -ohjelman lisäksi jäsen Euroopan ja Maailman Geopark -verkostoissa. Tutustu Euroopan Geopark -verkostoon ja lue lisää Maailman Geopark -verkostosta.

Jokaisella UNESCO Global Geoparkilla on oma teemansa. Rokua Geoparkin teema on jääkausi. Jääkauden perintö yhdistyy Rokua Geopark -alueen erityislaatuiseen kallioperän kehityshistoriaan. Geologia on vaikuttanut monin tavoin myös alueen elollisen luonnon kehittymiseen ja asutuksen leviämiseen. Rokua Geopark on pohjoisimpia kohteita yhdessä Islannin ja Norjan Geoparkien kanssa maailman yli 160 UNESCO Global Geoparkista.

Lue lisää UNESCO Global Geoparkeista

Kolme maisema-aluetta erityispiirteineen

Rokua Geopark koostuu kolmesta maisema-alueesta: Oulujokilaaksosta, Oulujärvestä sekä Rokuan harju- ja dyynialueesta. Ne muodostavat yhtenäisen yli 1300 km2 laajuisen aluekokonaisuuden. Alue alkaa Muhokselta, noin 20 km päässä Oulusta, ja jatkuu siitä noin 90 km päähän Oulujärvelle.

Jääkauden perintö ja alueen kehityshistoria näkyy Rokua Geoparkin luonnossa esimerkiksi korkeina dyyneinä, syvinä suppina, laajoina suoalueina, upeina hiekkarantoina sekä valkean jäkälän peitossa olevina kangasmetsinä.

Tutustu alueen syntyyn

Vastuullisia palveluita

Rokua Geopark on mukana Sustainable Travel Finland -ohjelmassa. Haluamme tarjota entistä enemmän vastuullisia palveluja sekä paikallisille asukkaille että kotimaisille ja kansainvälisille vieraillemme.

Geofood on Geopark-alueen lähiruokaa

Rokua Geopark -alueen geologinen syntytarina on muovannut alueen maaperää ja ilmastoa myös lähiruoan tuotantoon sopivaksi. Geopark-alueella tuotetaankin nykyisin ainutlaatuista lähiruokaa, GEOfoodia, joka on vahvasti sidoksissa alueen geologiseen perintöön. Ympäristö ja matkailu linkittyvät Geofood-tuotteissa siten saumattomasti toisiinsa.

GEOfood-tuotteet on valmistettu Geopark-alueen paikallisissa yrityksissä, paikallisista raaka-aineista, tarkkojen GEOfood-kriteerien mukaisesti. GEOfood-tuottajia on tällä hetkellä Rokua Geoparkin lisäksi esimerkiksi Islannissa Katla Geoparkissa, Norjassa Magma Geoparkissa ja Tanskassa Odsherred Geoparkissa. Rokua Geopark -alueella toimii myös GEOfood-ravintoloita, joissa on tarjolla GEOfood-kriteerit täyttäviä geomenuja. Tunnistat GEOfood-ruuan ja -ravintolat GEOfood-merkistä.