Oulujärven retkeilyalue

Oulujärven retkeilyalue
Rumala-Kuvaja-Oudonrimmet, Vaala
Kilonniemen gneissikalliot, Manamansalo
Syvyydenkaivo – Suomen suurin suppa
Kankarin Isokivi
Montta Treasure Hunt – luontopakopeli