Kankarin Isokivi

Rokua UNESCO Global Geopark

Isokiventie
91700, Vaala

mikko.kiuttu@humanpolis.fi
+ 358 40 172 7513

Kankarin Isokivi on Rokua Geopark -alueen suurin siirtolohkare. Vuonna 2023 käyntikohteeksi avattu Kankarin Isokivi on edustava esimerkki mannerjäätikön kuljettamasta siirtolohkareesta. Sen nykyinen korkeus on noin kuusi metriä ja pituus 11 metriä. Lisäksi lohkare on jäätikkökuljetuksen jälkeen hajonnut paikalleen. Alkuperäinen paino lienee ollut yli 500 tonnia. Väätäjänniemen siirtolohkareen kivilaji on karkearakeinen graniittimuunnos eli pegmatiitti. Vaalan pegmatiitit ovat kiteytyneet noin 1 800 miljoonaa vuotta sitten.

Kankarin Isokivi sijaitsee Väätäjänniementien varrella Kankarin kylässä Vaalan kunnassa. Isokivelle johtaa lumettomana aikana esteetön polku (n. 200 metriä) kohteen pysäköintipaikalta.

Verkkosivut