Rumala-Kuvaja-Oudonrimmet, Vaala

Rokua UNESCO Global Geopark

Metsälammentie
91700, Vaala

mikko.kiuttu@humanpolis.fi
+ 358 40 172 7513

Rumalan, Kuvajan ja Oudonrimpien suoalue on arvokas aapasoiden ja keitaiden muodostama suokokonaisuus ja yksi Rokua Geoparkin luontokohteista.

Suoalueen pinta-ala on lähes 5000 hehtaaria. Alueen suot ovat suurimmaksi osin hyvin vetisiä rimpinevoja. Ne ovat myös kohtalaisen ravinteikkaita, ja tarjoavat arvokkaan elinympäristön useille harvinaisille kasvi- ja eläinlajeille. Yhdessä Oulujärven Painuanlahden kanssa alue muodostaa lisäksi lajistoltaan todella runsaan lintualueen. Alue kuuluukin Natura 2000 -ohjelmaan ja sen ydinosat valtakunnalliseen soidensuojeluohjelmaan.

Pääset suoalueelle helpoiten Vuolijoentieltä kääntyvää Metsälammentietä pitkin. Tie johtaa Kuvajan lintutornille, josta voit ihastella suoalueen kauneutta. Lintutornissa on myös suoluonnosta kertovia opastauluja. Lintutornin lähettyvillä on laavu.

Verkkosivut