Rautatie saapuu Vaalaan, Muhokselle ja Utajärvelle

Junahteys Oulusta itään mullisti matkustamisen nykyisen Rokua Geoparkin alueen kuntiin. Vuosikymmeniä venynyt ratalinja lyhensi valmistuessaan matkantekoa vuorokausista tunneiksi. Hidas matkustaminen vesiteitse ja hiekkapolkuja pitkin voitiin halutessa unohtaa.

Oulujoen ylittävä rautatiesilta Vaalassa. © Pietinen 1936. Valokuvaamo Pietisen kokoelma. Museovirasto. (CC BY 4.0)

Rautatieliikenne Oulun ja Helsingin välillä avattiin juhlallisesti lokakuussa 1886. Sen myötä nousi vahvasti esille tarve saada ratayhteys Oulusta itään päin. Valtiopäiville toimitettiin useita anomuksia hankkeen edistämiseksi.

Kyse ei kuitenkaan ollut aivan uudesta avauksesta. Oulujärven kautta Ouluun kulkevaa itäistä ratayhteyttä oli esitellyt jo vuonna 1856 poliittisesti valveutunut J. V. Snellman, joka puolusti ponnekkaasti koko maan kattavaa rataverkkosuunnitelmaa.

Vaikka ratahanke oli kallis, sitä puolsi se tosiasia, että siihen asti käytetyt vesitiet ja hiekkapolut olivat huomattavan hitaita. Oulujoen kanavoiminen osaksi isompaa vesistöreittiä olisi myös tullut paljon kalliimmaksi. Ratakysymyksen parissa kokoustettiin ja tehtiin laskelmia ja mittaustöitä. Snellmanin puoltavasta ehdotuksesta vierähti kuitenkin yli 50 vuotta ennen kuin itäinen ratahanke nytkähti virallisesti eteenpäin.

Hanke venyi ja ratalinja siirtyi

Rataa ehdittiin suunnitella vedettäväksi Oulujoen pohjoispuolelta. Noin kilometrin päähän joesta hakattiin leveä linja rataa varten heinäkuussa 1875. Oulujoen pohjoispuolella ei ollut tuolloin vielä tietä, joten ratahanke oli poikkeuksellinen. Syynä tälle alkuperäiselle ratalinjalle oli maaston soveltuminen rakentamiselle sekä pohjoisradan edullisuus, jos rata olisi lähtenyt Oulun pohjoispuolelta Toppilasta. Rata olisi tarjonnut myös Kurimon rautaruukille oman varastopaikan. Radan päätepisteeksi olisi tullut Vaalan rannassa sijainnut Vaassilon tukkisataman lastauspaikka, jota pidettiin parhaimpana kohtana Oulujärven länsirannikolla.

Hanke venyi, eikä 4,2 miljoonan markan ratahankkeelle saatu valtiopäiviltä vahvistusta. Iisalmi-Kajaani-ratakin ehti jo sillä välin valmistua.

Virallinen rakentamispäätös tuli vasta, kun Suomi itsenäistyi ja eduskunta hyväksyi vuonna 1918 Oulu-Kajaani-Nurmes-radan rakennettavaksi. Radan rakentamista puolsivat tuolloin jo vahvasti sodan jälkeen vallinneet sotilaalliset ja poliittiset syyt. Nyt rata määrättiin kulkemaan Oulujoen eteläpuolta, joka oli siinä vaiheessa tiheämmin asuttu kuin joen pohjoispuoli.

Rakennustyöt käynnistyivät kesäkuussa 1918 kolmessa kohtaa. Seuraavana vuonna Utajärven kunnanvaltuusto päätti anoa valtioneuvostolta, että valtio ryhtyisi yleisen työn puutteen vuoksi teettämään hätäaputöinä alustavia töitä Oulu–Vaala-rataosalla. Rataosaa ryhdyttiin toden teolla rakentamaan vuonna 1926.

Rautatieasema. © Oulujoki Osakeyhtiö.

Junan tulo muutti matkan vuorokausista tunneiksi

Oulun ja Muhoksen väli avattiin väliaikaiselle liikenteelle 1.11.1927. Utajärven rautatieasema valmistui 1927. Muhoksen ja Utajärven välinen rataosa avattiin väliaikaiselle liikenteelle 1.12.1928 ja siitä muutaman päivän kuluttua voitiin liikennöidä väliä Oulu–Utajärvi.

Vaalaan valmistui 1929 Vaalankurkun teräksinen rautatiesilta paikkaan, jossa Oulujoki yhtyy Oulujärveen, ja liikennöinti Vaalaan asti alkoi 16.10.1929. Viimein joulukuussa 1930 avattiin koko Oulu-Kontiomäki-Nurmes-rataosuus.

Junan tulo nopeutti matkantekoa kaupunkeihin. Junaan pääsi kätevästi nousemaan omalta rautatieasemalta, koska tuohon aikaan juna pysähtyi jokaisella asemalla ja seisakkeella. Entisaikojen ihmisten elämänkulkua muistellessa on hyvä tiedostaa, miten suuri muutos oli. Kuten Oulujoki Osakeyhtiön historiikki sitä kuvailee: ”Viivymme taipaleella Oulusta Vaalaan kulkiessamme vain saman verran tunteja kuin entisaikaan vastavirtaan nousevat venemiehet kuluttivat vuorokausia, ja koko matka on vain levähtämistä ja voimiensäästöä.”

Vaalankurkun silta, valjastamaton Oulujoki. © Oulujoki Osakeyhtiö.

Rakennustyöt toivat kyliin vipinää

Rakennusvaiheiden mukana kylille tuli vipinää. Ratatyöt toivat tullessaan työllisyyttä, kun asukkaat avustivat raidetöissä. Samalla kyliin saatiin uusia asukkaita ja vuokramiehiä. Ilmeisesti osa rakennustöistä teetettiin urakoitsijoilla, ja osan teki rautateiden oma henkilökunta. Ensimmäisten joukossa töihin lähtivät justeeri- ja pokasahamiehet kirveineen, heidän tehtävänään oli avata tieaukkoa. Sitten tulivat hevosmiehet, joita tarvittiin puun ajossa ja soran vedätyksessä.

Asemat rakennettiin pääsääntöisesti puusta. Työ tehtiin huolellisesti, esimerkiksi junien aiheuttamaan tärinään kiinnitettiin rakennusvaiheessa huomiota. Oulun ja Nurmeksen välisellä rautatieosuudella on jäljellä useita vanhoja puisia, valtakunnallisesti arvokkaita asemarakennuksia.

Asema-alueet ovat valtakunnallisesti arvokkaita suojelukohteita

Muhoksen, Utajärven ja Vaalan rautatieasemat on rakennettu Rautatiehallituksen huonerakennustoimiston arkkitehti Thure Hellströmin 1920-luvulla suunnittelemien tyyppipiirustuksien mukaan. Muhoksen ja Utajärven asemat ovat frontonikattoisia, Vaala on klassinen aumakattoinen asemarakennus. Asemat kuuluivat liikenteen suuruuden mukaan V-luokkaan sen perusteella, ettei näillä pienillä asemilla tilantarve ollut kovin suuri. Matkustajien odotushuoneita oli vain yksi ja toimistotilat olivat vähäisiä.

Asema-alueisiin on varsinaisten asemarakennusten lisäksi kuulunut esimerkiksi työntekijöiden asuinrakennuksia, tavaramakasiineja, vesitorneja, talousrakennuksia, puistoja sekä piha-alueita. Joillakin tonteilla on ollut tiilirakenteisia maakellareita, jotka on purettu. Vaalassa sijaitsee yhä yksipaikkainen veturitalli vuodelta 1929. Alaosastaan punatiiliset ja yläosastaan laudoitetut VR:n entiset vesitornit ovat olleet ilman käyttöä höyryveturiliikenteen loputtua 1970-luvun alkupuolella.

Lipunmyynti asemilla lopetettiin 1998, ja miehitys poistettiin 1999 junien kauko-ohjauksen myötä. Rakennukset siirtyivät Senaattikiinteistön omistukseen ja edelleen yksityisomistukseen 2000-luvun alkupuolella. Rakennuksia on sittemmin muutettu ja kunnostettu uuteen käyttötarkoitukseen sopiviksi. Raiteet ovat edelleen liikennekäytössä. Asema-alueet ovat valtakunnallisesti arvokkaita suojelukohteita.

Utajärven rautatieasema 1950-luvulla. © Suomen Rautatiemuseon kuvakokoelma. Suomen Rautatiemuseo.