Oletko tiimimme uusi vahvistus?

Haemme Humanpolis Oy:lle (Rokua Geopark) ja Oulun Matkailu Oy:lle (Visit Oulu) yhteistä tapahtuma- ja verkostokoordinaattoria kahden vuoden määräaikaiseen työsuhteeseen ajalle 1.9.2024-31.8.2026.

Työpaikka

Tapahtuma- ja verkostokoordinaattorina työskentelet pääasiassa Oulun kulttuuripääkaupunkivuoden 2026 valmistelun ja toteutuksen parissa Rokua Geopark -alueella ja Oulun Matkailu Oy:n toiminta-alueella. Toimipisteesi sijaitsevat Humanpolis Oy:n toimitiloissa Muhoksella ja Oulun Matkailu Oy:n toimitiloissa Oulun keskustassa. Työhösi sisältyy myös paljon liikkumista niin Rokua Geopark -alueen kunnissa kuin Oulussa ja sen muissa lähikunnissa.

Humanpolis Oy on Muhoksen, Utajärven ja Vaalan kuntien aluekehitysyhtiö. Tärkein tehtävämme on ylläpitää ja kehittää Rokua UNESCO Global Geoparkin laadukasta toimintaa. Lisäksi edistämme omistajakuntiemme elinvoimaa ja vahvistamme alueen houkuttelevuutta asukkaiden, yritysten ja matkailijoiden kannalta.

Oulun Matkailu Oy on Oulun kaupungin, sen lähikuntien, Oulun seudun matkailukeskusten ja matkailuyritysten omistama matkailun markkinointiyhtiö. Oulun Matkailu Oy johtaa ja toteuttaa Oulun seudun matkailun yhteismarkkinointia. Yhteismarkkinoinnin tärkein tehtävä on markkinoida aluetta ja samalla houkutella uusia asiakkaita matkailualueelle kärkituotteiden avulla.

Tarjoamme

Tarjoamme sinulle haasteellisen ja monipuolisen tehtäväkokonaisuuden tiiviissä ja verkostoituneessa työyhteisössämme, jossa vallitsee arvostava ja myönteinen ilmapiiri. Toimintamme sekä Humanpolis Oy:llä että Oulun Matkailu Oy:ssä perustuu kansainväliseen, kansalliseen ja paikalliseen yhteistyöhön, jota rakennamme avoimuutta, luotettavuutta ja vastuullisuutta kunnioittaen. Tuemme työntekijöidemme hyvinvointia laajalla työterveyspalvelulla sekä lounas- ja hyvinvointieduilla. Tarjoamme joustavat työajat ja mahdollisuuden etätyöhön.

Tehtävät

Työaikasi jakautuu yhtiöiden välillä. Humanpolis Oy:llä osallistut hallinnoimamme ”Löytöretkellä taiteeseen – tapahtumia tarinoiden virrassa” -hankkeen toteutukseen tapahtumakoordinaattorina. Hankkeella vahvistetaan alueen tapahtumatuotannon osaamista ja tuotetaan tapahtumia erityisesti Oulu2026 -juhlavuodelle. Tehtävänäsi on koordinoida alueellista tapahtumatyöryhmää, johon kutsutaan edustajia alueen kunnista, matkailuyrityksistä, kotiseutuyhdistyksistä ja muista tapahtumatuotantoon liittyvistä toimijoista. Suunnittelet yhdessä tapahtumatyöryhmän ja tapahtumatuottajien kanssa rungon Oulu26 juhlavuodelle Rokua Geopark -alueen kuntiin ja kokoat sen markkinoitavaksi ja saavutettavaksi kokonaisuudeksi. Järjestät työpajoja, joiden tavoitteena on verkostoittaa tapahtuma-alan, kulttuurialojen, taiteen, tieteen ja matkailun harjoittajia, tarjota heille tukea tapahtumatuotannon osaamisen vahvistamiseksi ja inspiroida tapahtumatuotantoa alueen tarinallisuuteen pohjautuen. Tärkeänä tavoitteena on saada alueen tapahtumatuotanto ja matkailupalvelut tukemaan toisiaan.

Oulun Matkailu Oy:ssä osallistut Oulu2026 juhlavuotta valmistelevaan ja toteuttavaan verkostotyöhön. Yhdessä Oulun Matkailu Oy:n markkinointitiimin kanssa vahvistat matkailualan ja tapahtuma-alan yhteistyötä, suunnittelet ja toteutat Oulun seutua esitteleviä matkanjärjestäjä-, vaikuttaja- ja mediavierailuita sekä osallistut juhlavuoden markkinointitoimenpiteisiin. Tuet myös alueen matkailuyrittäjiä kansainvälisten matkailutuotteiden rakentamisessa. Työkielenä yhtiössä on englanti.

Edellytämme ja arvostamme

Tehtävien menestyksekäs hoitaminen vaatii soveltuvaa matkailu- tai tapahtuma-alan koulutusta sekä kokemusta matkailupalveluiden markkinoinnista, tuotteistamisesta ja tuottamisesta sekä tapahtumatuotannosta. Myös kokemus kansainvälisestä matkajärjestäjäyhteistyöstä on hyödyksi tehtävien hoitamisessa.

Sinun tulee hallita sujuvat suomen ja englannin kielen kirjalliset ja suulliset taidot. Odotamme sinun hallitsevan myös perustaidot kuvan- ja tekstinkäsittelystä. Työssäsi käytät esimerkiksi seuraavia ohjelmia, järjestelmiä ja sovelluksia: WordPress, Eventz, HubSpot, Mail Chimp, Canva, Visit Finland Datahub ja Johku verkkokauppa.

Odotamme Sinulta omatoimisuutta ja kykyä työskennellä itsenäisesti laajojen tehtäväkokonaisuuksien parissa. Tulet työskentelemään myös tiiviisti eri ammattikuntia edustavien henkilöiden ja organisaatioiden parissa, jolloin odotamme erinomaisia sosiaalisia taitoja ja kykyä koordinoida laaja-alaisten verkostojen toimintaa. Tehtävien hoitamisessa auttavatkin ulospäinsuuntautuva asenne sekä innostus tehdä kanssamme Oulu2026 juhlavuodesta matkailullinen menestystarina.

Tarvitset työssäsi B-luokan ajokortin ja mahdollisuuden oman auton käyttöön. Sinulla on myös mahdollisuus järjestellä työaikaasi joustavasti epätavallisia työaikoja kuten iltoja ja viikonloppuja varten.

Aikataulu ja lisätiedot

Työt alkavat 1.9.2024 tai sopimuksen mukaan jo aiemmin. Määräaikaisuuden kesto on joka tapauksessa kaksi vuotta (24 kk) aloitusajankohdasta lukien. Määräaikaisuuden perusteena on tehtävän rahoituspohjan ja tavoitteiden projektiluontoisuus. Työssä noudatetaan Humanpolis Oy:llä käytössä olevan AVAINTA ry:n työehtosopimusten mukaista yleistyöaikaa, jossa työpäivän keskimääräinen pituus on 7,5 tuntia. Ylitunnit ja epätavallinen työaika hyvitetään kompensoituina vapaatunteina, erillisiä palkanlisiä ei makseta. Työsuhteessa on neljän kuukauden koeaika.

Pääasiallinen työntekopaikkasi on Humanpoliksen toimitilat Muhoksella osoitteessa Valtatie 17, toissijainen työntekopaikkasi on Oulun Matkailu Oy:n toimitilat Oulussa osoitteessa Torikatu 18. Käytänteistä sovitaan työsuhteen aikana erikseen.

Palkkaukseen sovelletaan projektihenkilöstön tehtäväkohtaista kiinteää kuukausipalkkausta, joka on 3200 €/kk.

Vapaamuotoinen hakemus ja ansioluettelo toimitetaan osoitteeseen: mikko.kiuttu@humanpolis.fi viimeistään sunnuntaina 30.6.2024.
 
Tiedustelut puhelimitse tai sähköpostitse allekirjoittaneilta.

Yhteystiedot:

Mikko Kiuttu

toimitusjohtaja
Humanpolis Oy
puh. 040 172 7513
mikko.kiuttu@humanpolis.fi
www.rokuageopark.fi

Yrjötapio Kivisaari

toimitusjohtaja
Oulun Matkailu Oy
puh. 040 546 6283
yt@visitoulu.fi
www.visitoulu.fi