Kuvajan aapasuo

Soistuminen alkoi kosteissa maastonpainanteissa heti, kun ne kohosivat esiin vedestä. Aluksi turpeen muodostuminen oli hidasta, mutta ilmaston viiletessä ja sademäärien kasvaessa soistuminen kiihtyi noin 6000 vuotta sitten. Rokua Geoparkissa soita on muodostunut esimerkiksi suppakuoppiin ja vettä pidättäville moreeni- ja savimaille. Kuvajan aapasuo on Rokua Geoparkin laajimpia suoalueita. Arvokkaan lajistonsa vuoksi se on suojeltu. Oulujärven ranta-alueilla soita on jäänyt kohonneen vedenpinnan alle ja peittynyt rantatörmistä kuluneeseen hiekkaan esimerkiksi Manamansalossa. Rantaveteen jääneen suon tunnistaa upottavasta ja kuplivasta hiekkapohjasta.