Oulujoen vesivoimalaitokset

Oulujoen rakentamista valmisteltiin jo ennen toista maailmansotaa. Jatkosodan rauhassa Suomi menetti kolmanneksen vesivoimastaan. Samalla sähköenergian tarve kasvoi, mikä joudutti Oulujoen rakentamista. Oulujoen voimalaitosten rakentaminen asuinalueineen oli valtava urakka; esimerkiksi voimalaitoksista suurinta, Pyhäkoskea, rakensi parhaillaan 1 700 työntekijää. 1950-luvun loppuun mennessä valmistuivat voimalaitokset Jylhämään, Nuojualle, Utaselle, Ala-Utokseen, Pälliin ja Monttaan. Arkkitehti Aarne Ervin suunnittelemat voimalaitokset ja asuinalueet ovat nykyisin valtakunnallisesti arvokkaita kulttuurihistoriallisia kohteita.