Kieksin konglomeraattikallio

Muhoksen alueella kalliolohko alkoi vajota ja muodostui merenlahdeksi. Vajoamaan laski jokia, joiden suulle kerrostui aluksi soraa, hiekkaa ja silttiä. Meren syventyessä sen pohjalle kerrostui myös savea. Kerrostumat kiteytyivät Muhos-muodostuman sedimenttikiviksi, joista maanpinnalla on paljastuneena sorakiveä Oulujoen rantatörmässä lähellä Monttaa. Muhos-muodostuman kerrostumissa on alkeellisten yksisoluisten eliöiden fossiileita.