Väätäjänniemen siirtolohkare

Hitaasti virtaava jäätikköjää kulutti kallioita, jolloin syntyivät pyöristyneet silokalliot ja niiden uurteet. Kallioista irronnutta kiviaineista kerrostui jäätikön pohjalle ja reunoille moreeneiksi. Jäätikön mukana kulkeutui myös siirtolohkareiksi kutsuttuja isoja kivenkappaleita. Väätäjänniemellä Vaalassa sijaitseva siirtolohkare on pienen omakotitalon kokoinen, ja painaa satoja tuhansia kiloja. Se on kivilajiltaan pegmatiittigraniittia, joka kiteytyi syvällä muinaisvuoriston uumenissa.