Muhosjoki

Oulujoki sai alkunsa Vaalankurkun kohotessa Ancylusjärven pinnan yläpuolelle noin 9 500 vuotta sitten. Maankohoamisen myötä jokisuisto on siirtynyt alavirtaan, ja joki on löytänyt uomansa suvantojen ja kalliokynnästen halki. Oulujokeen laskevat sivujoet ja purot ovat uurtaneet jokilaakson hiekka- ja savimaihin jyrkkäreunaisia uomia eli raviineja. Tasaisella maalla uomat ovat alkaneet mutkitella. Muhosjoen syvä ja mutkitteleva uoma on syntynyt viimeisten 5 000 vuoden aikana. Syvissä uomissa kasvaa reheviä lehtoja, kuten esimerkiksi Liimanninkoskella.