Leppiniemen kivikautinen asuinalue

Kivikauden asukkaat seurasivat Oulujoen siirtyvää jokisuistoa. Leppiniemen kohdalle kehittyi runsaasti asutusta molemmin puolin jokea, sillä suistoalue pysytteli Pyhäkoskella pitkän aikaa lähes samassa paikassa. Jokisuisto oli suotuisa asuinpaikka. Lähistöllä oli hyviä peuranpyynti- ja marjastusmaita. Joesta ja merestä pyydettiin kalaa ja hylkeitä. Lisäksi vesistöt olivat tärkeitä kulkuväyliä, joita pitkin liikuttiin itään aina Vienan Karjalaan ja länteen skandinaavisiin maihin saakka. Kivikautisia asuinpainanteita erottuu Leppiniemen maastossa runsaasti vielä nykyisinkin.